Tuesday, 7 February 2012

Bimbingan Sistem E=Source

Salam,
Pusat Sumber Sekolah terus berjalan seperti biasa memasuki awal  tahun 2012. Jawatan pengawas PSS terus menjadi rebutan para pelajar khususnya pelajar-pelajar baru, Hampir 70 permohonan baru diterima untuk menjadi pengawas PSS. Beberapa tapisan, temuduga dan pengawas percubaan di adakan sepanjang sebulan ini (Febuari). Namun begitu terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan secara segera bagi melicinkan pengurusan pusat sumber sekolah. Sebelum menunggu kursus pengawas pusat sumber diadakan. Pengawas percubaan PSS telah dibimbing dan diperkenalkan dengan sistem E-Source untuk mengurus pusat sumber. Mereka di dedahkan  penggunaan sistem ini secara terus dan berkumpulan mengikut kumpulan bertugas. Alhamdulilah mereka telah mampu menjana kad pintar  pelajar, memasukan rekod bahan buku dan menaik tahun pelajar 2012.

Saturday, 17 October 2009

Sistem Automasi Perpustakaan

PUSAT SUMBER
SMK.Jalan Mengkibol
Km. 4,Jalan Mengkibol
86000,Kluang, Johor.INFO PENGGUNAAN SISTEM E-SOURCE
DI PUSAT SUMBER
SMKJM

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Matlamat :
Membangunkan Sistem Pengurusan Pusat Sumber menggunakan sistem Automasi yang lebih cekap dan sistematik

Objektif
1.Mewujudkan sistem pengurusan Pusat Sumber yang sistematik
2.Memudahkan pengurusanKoleksi Sumber di PSS
3.Menghasilkan kad Ahli berdaftar
4.Mewujudkan sistem laporan yang lengkap dengan anlisis setiap bulan
5.Sebagai back-up pengkalan data
6.Memudahkan carian bahan menggunakan Web-Brouser
7.Menjadikan PSS SMKJM terkini selaras dengan keperluan semasa


KEMUDAHAN SISTEM KAD PINTAR ESOURCE
Kemudahan :
Ahli (Member) :
i) memudahkan pengurusan rekod ahli
ii) menetapkan tempoh peminjaman
iii) menetapkan denda peminjaman Koleksi Sumber (ResourceCollection)
i) Menyenaraikan koleksi sumber
ii)Boleh menyemak dan menambah koleksi sumber
Maklumat Sumber (Resource Info)
i) Memudahkan pengurusan sumber seperti menetapkan jenis sumber, tempoh peminjaman
dan status peminjaman sesuatu sumber Sirkulasi (Circulation)
ii)Memudahkan peminjaman dan pemulangan sesuatu sumber
Library Visit (Lawatan ke Perpustakaan)
iii)Menguruskan penggunaan perpustakaan seperti kemasukan dan penyemakan penggunaan
bahan di PSS.

KELEBIHAN SISTEM ESOURCE


Kelebihan :
1.Penghasilan Kad Peminjamn Ahli
mengandungi nama, kad pengenalan dan number ahli serta maklumat sekolah
Laporan Mengikut Keperluan
2) laporan dalam bentuk senaraian dan graf
3)Penghasilan barkod sumber
boleh mencetak barkod sehingga 50 keping dalam satu masa
4)Penyelenggaraan Pengkalan Data
dengan membaiki,menyimpan, mengecil pengkalan data dalam tempoh yang lama dan
stabil
5.Opac(online Public
AccessCatalogue)
membolehkan pencarian maklumat dengan mudah menggunakan sistem komputer dalam
rangkaian pusat sumber

Kegunaan KAD PINTAR ?

1.Kad ini digunakan sebagai pas masuk ke perpustakaan.
2.Kad ini akan diimbas untuk rekod penggunaan perpustakaan
3.Kad ini digunakan untuk proses peminjaman dan pemulangan buku
4.Kad ini juga dapat memproses data bagi rekod peminjaman buku untuk analisis data
5.Kad ini juga dapat membantu mengesan pelajar yang lewat memulangkan buku dan dendaan boleh dikenakan
6.Kad yang hilang akan didenda dan peminajaman buku akan dibekukan


BAGAIMANA MENGUNAKAN KAD PINTAR ?

Untuk mengoperasikan sisitem ini pustakawan perlu tmengetahui iskandungan sistem ini
A. Keahlian
B. Sikurlasi/Peminjaman/Pemulangan
C. Maklumat Bahan/Sumber
D. Pengunjung

1.Dapatkan katalaluan dari Pembantu PSS
A. Keahlian/members
2.Klik butang members untuk tambah keahlian PSS
3.Gunakan butang NEW
4.Masukan Nama ahli
5.Masukan No. Kad Pengenalan
6.Tarikh Lahir
7.Jantina/Genders
8.Jenis/Type contohnya pelajar/pengawas/guru d// Klik petak di tepi dan pilih.
9. Masukan klasifikasi/tingkatan. Klik butang di tepinya dan pilih.
10.Masukan Status Klik butang di tepinya dan pilih satus aktif.
11.Masukan gambar.
i. Klik butang di tepinya pilih folder
dan pilih gambar , klik dua kali.
Ii, Klik butang save

B. Kemaskini keahlian
1.Klik butang Members
2.Klik butang edit
3.Masukan data yang hendak dikemaskinikan
4.Tekan butang save

C. Menyemak senarai keahlian
1.Masukan nama / KP. ahli dengan ejaan/nombor yang lengkap dan betul
2.Guna butang sort klik pada nama
3.Tekan butang listing
4.Maklumat diri pelajar akan di paparkan


D. Pinjaman Buku/Bahan
1.Klik butang sikulasi klik arahan normal.
2.Scan kad pintar / masukan nombor keahlian PSS
3.Maklumat keahlian akan dipaparkan
4.Scan bar kod pada buku yang hendak dipinjam/masukan nombor bar kod
5.Pinjaman secara automatik akan direkodlkan.

E. Pemulangan Buku.Bahan/
1.Klik Butang sirkulasi
2.Klik butang pemulangan / returning.
3.Scan bar kod pada buku/bahan
4.Jika gagal masukan nombor bar kod buku/bahan secara manual. Tekan butang enter.
5.No.keahlian dan gambar ahli akan dipaparkan.
6.Bilangan hari lambat pulang dan denda akan dipaparkan jika ada.


F.Maklumat Bahan/Sumber
Klik butang Collection
Klik butang NEW dan Masukan nombor ISBN/ISSN tekan enter
Jika buku/bahan telah didaftarkan dalam sistem
Maklumat akan di paparkan tekan butang new untuk mendapatkan nombor pendaftaran/bar kod baru.
Klik Save untuk menyimpan data tersebut
Jika Maklumat tiada/buku baru
1.Tekan butang NEW masukkan
maklumat berikut :
Nombor ISBN/ISSN/ Tajuk
buku,nama pengarang, pener
bit,tempat terbit, tahun, edisi,
enis,klasfikasi, subjek, bilan
gan muka surat,ilustrasi dan
bahasa.
2. Save untuk menyimpan makumat
3. Maklumat buku akan dipaparkan.
4.Tekan butang NEW untuk dapatkan nombor barkod baru.
5. Save untuk menyimpan maklu mat tersebut.
6. Untuk memasukan maklumat bar klik semula butang collection dan butang NEW dan
ulangi proses yang sama semula.

G. Pengunjung /Library Visit
Klik butang Library visit.
Scan nombor kad pintar atau nombor kad pintar
Paparan kemasukan pengjung akan dipaparkan.
Jika tak berjaya sila Ulangi proses ini sekali lagi.

Peringatan Penting:
1.Setiap pustakwan wajib mendapat kebenaran dari Guru/ Pembantu PSS untuk
menggunakan sistem ini.
2.Penggunaan sistem ini adalah dibawah seliaan guru/pembantu PSS
3.Sebarang kesilapan akan mengakibatkan kerosakan data sistem ini.
Sebarang pertanya lanjut sila hubungi GPM anda